Lehed

laupäev, 8. veebruar 2020

2020. aasta liikmemaks

Kui soovite ka käesoleval aastal olla klubi liige, aga liikmemaks pole veel tasutud, siis palume tasuda 10 eurot (noorliikmed 5 eurot) hiljemalt 28. veebruariks.

Liikmemaksu tähtajaks mittetasumisel liikmelisus katkeb ja selle taastamiseks peab uuesti maksma sisseastumis- ja aastase liikmemaksu.

Liikemaks tasuda Tarkade Koerte Klubi arveldusarvele EE722200221015570359, Swedpank. Selgitusse märkige liikmemaks 2020 ja liikme nimi, kelle eest liikmemaks tasutakse.

Täname kõiki, kes on juba otsustanud liikmelisust jätkata ja liikmemaksu tasunud!