Lehed

laupäev, 1. juuni 2019

TAKO hallis on videovalve

Alates 01. juunist 2019 on TAKO hallis videovalve, mille kasutamise eesmärk on TAKO vara kaitsmine ja heakorra tagamine hallis.

Hallis on kaks valvekaamerat ja kaamerate vaatevälja jääb kogu halli sisemus. 

TAKO kasutab valvekaameraid isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 3 alusel, mille kohaselt võib vara kaitseks isikuandmeid edastatavat või salvestatavat jälgimisseadmestikku kasutada juhul, kui sellega ei kahjustata ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve ning kogutavaid andmeid kasutatakse ainult kogumise eesmärgist lähtuvalt. Täidetud on isikuandmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõuded ja isikuandmete turvameetmed. 

Juurdepääs salvestitele on vaid TAKO juhatuse liikmetel ning õigusaktides sätestatud isikutel.