neljapäev, 10. september 2015

Logokonkurss15. aastapäeva tähistav Tarkade Koerte Klubi on uue logo otsingutel ning kutsub kõiki huvilisi osalema  klubile esindusliku ja pilkupüüdva logo loomises.

Logo kavandid tuleb saata aadressil tako@tako.ee, e-kirja teemaks märkida “logokonkurss”. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefoni nr).
Esitamise tähtaeg on 25 oktoober 2015

Logokonkursi tingimused
1) Konkursi eesmärk on leida Tarkade Koerte Klubile uus logo.
2) Üks konkursil osaleja võib esitada kuni 5 logokavandit (esitaja ei pea olema TAKO liige).   
     Kavand peab sisaldama klubi nime TAKO või Tarkade Koerte Klubi  ja olema arusaadav    
     inimestele, et klubi tegeleb koertega .  
3) Logokavandite esitamise tähtaeg on 25 oktoober 2015.
4) Logo on kasutatav trükistel, esemetel kui ka digitaalselt.
5) Esitatud töö võib  sisaldada  nii värvilist kui ka mustvalget logokavandit.
6) Logokavand on esitatud nii JPG kui ka PDF (piksel graafika ja vektorgraafika) formaadis.
7) Logokavand on saadetud õigeaegselt elektrooniliselt e-posti aadressile tako@tako.ee teemareal märksõna „Logokonkurss”.

Saabunud  logokavandid  laetakse üles Tarkade Koerte Klubi facebooki lehele ja blogisse hindamiseks. 1-15 november 2015 saavad klubi liikmed anda oma hääle meelepärasele logole. Liikmed kes ei kasuta Facebooki saavad anda oma hääle e-kirja teel tako@tako.ee.

Enim hääli saanud logo kavand saab olema uueks klubi logoks. Ja loomulikult on uue logo autorile väike auhind.