Klubi

TAKO juhatus alates märts 2019:
Kristina Grau
Marit Altmets
Tiina Teng-Tamme

Klubi tutvustus:
MTÜ Tarkade Koerte Klubi (TAKO) loodi selleks, et arendada Eestis koerakultuuri, võimaldada koeraomanikele pehmet koolitusmeetodit ja erinevate koerte spordialade harrastamist ja võistlusi, ning ennekõike tutvustada inimestele, millised võimalused neil on koeraga tegelemiseks
Ükskõik milline koer nõuab tegevust, talle on vaja liikumist, piisavalt tööd oma heale ninale ja palju mõtlemist nõudvat ajaviidet. Kui ta ei saa seda piisavalt oma peremehelt, hakkab ta seda ise otsima ja selle tulemuseks on mitmed halvad kombed nagu destruktiivne närimine, närvilisus, arglikkus, tühiste asjade peale haukumine jne. Selle kõigega näitab koer meile, et tal on igav ja ta tahaks, et me talle rohkem asjalikku tegevust pakuks. Kui koeral on võimalus olla aktiivne ja kasutada oma instinkte heaks otstarbeks, on ta eluga rahul, ühised tegevused tugevdavad sidet koera ja peremehe vahel ja aitavad luua usalduslikku suhet.

Klubi tegevus
:
- sõnakuulelikkuse algkoolitus
- kutsikakool (algõpetus, kodune õpetus)

- sõnakuulelikkuse võistluste ja eksamite korraldamine
- koerte koolitajate koolitamine
- agility võistluste ja eksamite korraldamine
- laagrid ja muud üritused täiskasvanutele ja lastele
- esinemised lastele koolides ja lasteaedades ning avalikel üritustel

Toimkonna kaardid:
AG ja SK võistlustel toimkonnas töötavad inimesed saavad toimkonnakaardid, kuhu kogutakse templid. Üks agility võistlus (tavaliselt on 2-3 võistlust ühel päeval) annab ühe templi, sõnakuulelikkuse võistlusel abiks oldud päeva eest saab kolm templit.
Kolm templit templikaardil annab õiguse ühele tasuta agility stardile ja kuus templit annab õiguse ühele tasuta sõnakuulelikkuse võistlusele. Kogutud templite kasutamise aeg ei ole piiratud ning seda võib ka pereliikmele edasi anda.
Kui registreerite võistlusele ja soovite tasuda templikaardiga, tuleb sellest regades teada anda ning võtta templikaart võistlusele kaasa ja esitada sekretariaati. Lisaks on toimkonna liikmetel võimalik kasutada tasuta üks kord halli toimkonnale määratud trenni ajal.

Olulised dokumendid: