Hall

TAKO kunstmuruga hall asub Tiigi 5A, Maardu, Harjumaa -> Asukoht / GPS koordinaadid

TAKO  hallis on videovalve. Hallis on kaks valvekaamerat, mille vaatevälja jääb kogu hall.

Halligraafik ja online-broneerimissüsteem
TAKO liikmed saavad halli broneerida läbi online-broneerimissüsteemi ja mitteliikmed kirjutades e-postile takohall @ tako.ee

Halli I ehk agilityraja ala on 70% halli pindalast.

Halli II ehk SK- ja hüpperaja ala on 30% halli pindalast.


Halli I alal ei ole esmaspäeviti agility takistusi ning ala saab kasutada sõnakuulelikkuse jm kuulekusalade treenimiseks.

Halli I alal on teisipäevast reedeni maha pandud rada, mida ei tohi muuta ja ala saab kasutada agility treeninguteks.

Halli I ala võib laupäeval ja pühapäeval kasutada vastavalt oma soovidele kas agility või kuulekusalade treenimiseks. Nendel päevadel treenides peab arvestama, et hall tuleb ise oma treeninguteks sobivaks teha, st agility takistused kas platsilt ära viima või platsile tooma. Palume agility takistuste liigutamisel käituda vastutustundlikult ning tõsta-liigutada neid rikkumata-lõhkumata.

Halli II alal saab esmaspäevast pühapäevani treenida kas agilityt või kuulekusalasid. II alal agilityt treenides peab agility takistused alati halli otsaseina äärde tagasi panema.

Kogu halli võib laupäeval ja pühapäeval kasutada üleplatsi treeninguteks. Üleplatsi treeningute järel peab halli vaheseina tagasi oma kohale tõstma ja halli II poolel agility takistusted otseseina äärde tagasi panema.

Halli broneerimise reeglid

Halli sisekorraeeskiri

Hallirendi hinnad
- halli I ala - 15 eurot/ 1 tund
- halli II ala - 10 eurot/ 1 tund
- kogu hall treeninguteks - 25 eurot/ 1 tund
- kogu hall võistlusteks, seminarideks ja muudeks avalikeks üritusteks - 30 eurot/ 1 tund

                                                                       

                                                       
                                                                      Halli juures parkimine